Архітектура єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами DRMIS
      Рівень архітектури:
       Аспекти архітектури: ( група)
      Вісь часу:
Замовники, розробники і користувачі інформаційної системи управління ОР Ділова архітектура                          Організації, підрозділи, посадові особи Умови виконання процесів та
використання інф-х систем
Архітектура
інформації
Архітектура програмних
застосувань
Технологічна
архітектура
Архітектура підтримки і розвитку ІТ
1 Вище керівництво МО і ЗСУ • Стратегія національної безпеки України
• Воєнна доктрина України
• Концепція розвитку сектору безпеки та оборони України
• Стратегічний оборонний бюлетень (додаток 1)
• Стратегічний оборонний бюлетень (додаток 2)
• Державна програма розвитку ЗСУ
• Президент, РНБОУ, МОУ та
• Збройні Сили України;
• Міністерство внутрішніх справ України;
• Національна гвардія України;
• Національна поліція України;
• Державна прикордонна служба України;
• Державна міграційна служба України;
• Державна служба України з надзвичайних ситуацій;
• Служба безпеки України;
• Управління державної охорони України;
• Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України;
• Державна спеціальна служба транспорту
• Стратегічний оборонний бюлетень (додаток 1)
• Виконання завдань реформування та розвитку Збройних Сил України (з документу "Концепція розвитку сектору безпеки та оборони України")
   - на період 2017-2020
   - на період: до кінця 2017
   - на період: до кінця 2020
   - на період: за 2020
• Список важливих понять та об’єктів Глосарій СОБ (Додаток 2) • Оборонне планування
• Мобілізаційні заходи
• Підтримка боєготовності
• Управління рухом матеріальних ресурсів
Територіальне розташування ресурсів інформаційної системи Сфера дії (контекст)
2 Відповідальні за процеси та функції • Основні положення логістичного забезпечення ЗСУ • Організаційно-штатна структура ГУЛ ГШ ЗСУ
• Озброєння
• Тил
• ГУОЗ
• Оперкомандування
• ВЧ
• Дорожня карта реалізації процесів ГУЛ та ін.рівнів ОВУ на прикладі Центрального автомобільного управління Озброєння • Концептуальна модель логістичних даних (Архітектура інформаційних потоків) • Перелік ключових завдань (процесна модель) системи “Логістика” ЗС України • Схема логістики (модель постачання ОВТ та ВМ) трансформувати в архітектуру мережних ресурсів Концептуальна модель системи управління ОР на рівні МО і ЗСУ
3 Генеральний конструктор (опис to be) • (документ зобов`язуючий створення DRMIS) - Додаток 1 до СОБ. Оперативна ціль 1.4. Завдання - 1.4.8. • Архітектура інтерфейсу користувача • Дорожна карта реалізації створення DRMIS • Логічні моделі даних • Архітектура застосувань (функціональа архітектура застосувань) АВАН-проект) - дати три варіанти архітектури застосувань в часі (зміни) • Модель розподіленої архітектури Логічна модель інформаційної системи
4 Системний архітектор (опис to be) Описи правил управління оборонними ресурсами Архітектура презентації Структури керування Фізична модель даних Системний проект Технологіч­на архітектура Технологічна (фізична модель)
5 Розробники (опис to be) Реалізація логіки забезпечення спроможності Архітектура безпеки Визначення часових прив’язок Опис структури даних Програмний код Мережна архітектура Деталі реалізації
6 Стан як є (as is) Працюючі стратегії Реальні люди, організації Події з досягнення спроможності Дані Працюючі програми Мережа Єдина відомча інформаційно-комунікаційна система (ЄВІКС) Опис працюючої інформаційної системи